Ordförande har ordet september 2016

Nu börjar Klädesholmen återgå till ett lugnare scenario vilket många uppskattar. Styrelsen har påbörjat sina möten och vid senaste mötet blev det högt till tak när diskussion om vilken roll Samhällsföreningen skall spela framöver. Skolan, fritids och många andra...