Anteckningar från solcellsmöte 2022-08-28

aug 29, 2022 | Information

Anteckningar från solcellsmöte i KIF-huset söndag 28 augusti 2022

På initiativ av Frank H och Sören J har boende på Klädesholmen kallats till ett öppet möte avseende förutsättningarna för att få montera solceller på taken på våra hus på Klädesholmen. Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen.

Frank inledde med att beskriva situationen.

Några fastighetsägare har redan sökt bygglov och andra ligger i startgroparna. Många som har sökt har fått avslag på sin ansökan på grund av färgen då solcellerna varit svarta och taken röda (eller annan färg som inte är svart).

De boende vill själva ta ansvar för sin egen energi genom att investera stora summor i en egen solcellsanläggning i en tid av galopperande elpriser och krav på att ställa om till fossilfri energianvändning men finner att vår egen kommun sätter stopp och säger: Fel färg

Frank H har tagit kontakt har tagits med kommunens Byggnadsavdelning tillsammans med två av sina politiska kollegor och fått följande svar i sammandrag.

Klädesholmen ligger i ett utpekat kulturmiljöområde, inom dessa områden krävs bygglov för solpaneler. Byggavdelningen har gjort bedömningen att svarta solpaneler inte ska läggas på ”röda tak”.  Här kan man ju lägga röda paneler. De utpekade kulturmiljöområdena är antagna av Kommunfullmäktige. Byggavdelningen har lyft ett par ärenden om svarta solpaneler till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut, nämnden har beslutat enligt avdelningens förslag, avslag.

Samhällsbyggnadsnämnden hade ett möte 24 augusti där de tog upp frågan på grund av de frågor vi politiker ställt. Då beslutades att de till nästa möte den 28 september skall ha ett färdigt förslag som skulle underlätta och göra det möjligt att installera solcellsanläggningar på våra tak.

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden snarast och bifoga en namnlista.

Skrivelsen som ska skickas till kommunen finns i filarkivet under Samhällsföreningen/Filarkiv/Visa skrivelser välj Solceller2022.

Lista för namnunderskrift finns på Bojen tom onsdag. Kommer även att finnas i biblioteket på Klädesholmen onsdag (31 aug) kl. 10-12.

 

Vid tangenterna Viveca S J

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...