Anteckningar från solcellsmöte 2022-08-28

aug 29, 2022 | Information

Anteckningar från solcellsmöte i KIF-huset söndag 28 augusti 2022

På initiativ av Frank H och Sören J har boende på Klädesholmen kallats till ett öppet möte avseende förutsättningarna för att få montera solceller på taken på våra hus på Klädesholmen. Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen.

Frank inledde med att beskriva situationen.

Några fastighetsägare har redan sökt bygglov och andra ligger i startgroparna. Många som har sökt har fått avslag på sin ansökan på grund av färgen då solcellerna varit svarta och taken röda (eller annan färg som inte är svart).

De boende vill själva ta ansvar för sin egen energi genom att investera stora summor i en egen solcellsanläggning i en tid av galopperande elpriser och krav på att ställa om till fossilfri energianvändning men finner att vår egen kommun sätter stopp och säger: Fel färg

Frank H har tagit kontakt har tagits med kommunens Byggnadsavdelning tillsammans med två av sina politiska kollegor och fått följande svar i sammandrag.

Klädesholmen ligger i ett utpekat kulturmiljöområde, inom dessa områden krävs bygglov för solpaneler. Byggavdelningen har gjort bedömningen att svarta solpaneler inte ska läggas på ”röda tak”.  Här kan man ju lägga röda paneler. De utpekade kulturmiljöområdena är antagna av Kommunfullmäktige. Byggavdelningen har lyft ett par ärenden om svarta solpaneler till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut, nämnden har beslutat enligt avdelningens förslag, avslag.

Samhällsbyggnadsnämnden hade ett möte 24 augusti där de tog upp frågan på grund av de frågor vi politiker ställt. Då beslutades att de till nästa möte den 28 september skall ha ett färdigt förslag som skulle underlätta och göra det möjligt att installera solcellsanläggningar på våra tak.

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden snarast och bifoga en namnlista.

Skrivelsen som ska skickas till kommunen finns i filarkivet under Samhällsföreningen/Filarkiv/Visa skrivelser välj Solceller2022.

Lista för namnunderskrift finns på Bojen tom onsdag. Kommer även att finnas i biblioteket på Klädesholmen onsdag (31 aug) kl. 10-12.

 

Vid tangenterna Viveca S J

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Avtryck från Förr – avstamp mot Framtiden Studiecirkel

Bild: Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson I går startade Samhällsföreningens nya studiecirkel som kommer att pågå under vintern 2023/2024. Cirkelledare är Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson. Ämnet för dagen var När och hur Klädesholmen befolkades (1200-1900). En...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...

Avrådan från bad pga otjäntligt vatten

I likhet med många andra badplatser på Tjörn avråder Tjörns kommun från bad på Klädesholmens badplats. Vattenprover visar på höga halter av bakterier och vattnet bedöms därför som otjänligt för bad. Infoskyltar kommer att sättas upp vid badstranden under lördagen den...

Boulebana på Klädesholmen

  Ute i Västra Hamnen, bakom tennisbanan, har några entusiaster rustat upp boulebanan. Välkomna att använda banan där du även kan ta dig ett dopp i havet och beskåda den vackra utsikten över delar av Skagerack