Anteckningar från solcellsmöte 2022-08-28

aug 29, 2022 | Information

Anteckningar från solcellsmöte i KIF-huset söndag 28 augusti 2022

På initiativ av Frank H och Sören J har boende på Klädesholmen kallats till ett öppet möte avseende förutsättningarna för att få montera solceller på taken på våra hus på Klädesholmen. Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen.

Frank inledde med att beskriva situationen.

Några fastighetsägare har redan sökt bygglov och andra ligger i startgroparna. Många som har sökt har fått avslag på sin ansökan på grund av färgen då solcellerna varit svarta och taken röda (eller annan färg som inte är svart).

De boende vill själva ta ansvar för sin egen energi genom att investera stora summor i en egen solcellsanläggning i en tid av galopperande elpriser och krav på att ställa om till fossilfri energianvändning men finner att vår egen kommun sätter stopp och säger: Fel färg

Frank H har tagit kontakt har tagits med kommunens Byggnadsavdelning tillsammans med två av sina politiska kollegor och fått följande svar i sammandrag.

Klädesholmen ligger i ett utpekat kulturmiljöområde, inom dessa områden krävs bygglov för solpaneler. Byggavdelningen har gjort bedömningen att svarta solpaneler inte ska läggas på ”röda tak”.  Här kan man ju lägga röda paneler. De utpekade kulturmiljöområdena är antagna av Kommunfullmäktige. Byggavdelningen har lyft ett par ärenden om svarta solpaneler till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut, nämnden har beslutat enligt avdelningens förslag, avslag.

Samhällsbyggnadsnämnden hade ett möte 24 augusti där de tog upp frågan på grund av de frågor vi politiker ställt. Då beslutades att de till nästa möte den 28 september skall ha ett färdigt förslag som skulle underlätta och göra det möjligt att installera solcellsanläggningar på våra tak.

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden snarast och bifoga en namnlista.

Skrivelsen som ska skickas till kommunen finns i filarkivet under Samhällsföreningen/Filarkiv/Visa skrivelser välj Solceller2022.

Lista för namnunderskrift finns på Bojen tom onsdag. Kommer även att finnas i biblioteket på Klädesholmen onsdag (31 aug) kl. 10-12.

 

Vid tangenterna Viveca S J

Höstinformation

Hösten har kommit med ett lite lugnare tempo på Klädesholmen. Årstiden har sin tjusning med alla vackra färger på träd och buskar samt godsaker från havet. Vi hade senast en välbesökt sensommarfest i september där flera aktörer medverkade med allehanda försäljning....

Ännu en vandalisering på en bil

En bil på Brunnsvägen har fått sina fyra däck sönderskurna i natt. Det har förekommit åverkan, främst däcken, på bilar som är parkerade på  Klädesholmen genom åren. Polisanmäl genast sådana händelser. Vi uppmanar alla att ha en ökad vaksamhet på era parkerade...

Förtidsröstning Valet 2022

  Det finns  möjlighet att förtidsrösta i Klädesholmens församlingshem torsdagen den 8 september kl 17-20. Röstkort och legitimation ska tas med. För mer info om lokaler för röstning se val.se

Sensommarinformation

Än har vi några härliga sommarveckor kvar. Under juni och juli har väldigt mycket hänt på Klädesholmen. Ett flertal evenemang har lockat många besökare till vår ö t.ex. Sillens Dag och Jazzfestivalen. Vår simskola har i år haft 51 barn som lärt sig simma och ta olika...

Fåglar och djur på Klädesholmen

(Ejder) Under året har vindskyddet varit välbesökt främst av besökare från närområdet men även från Småland, Skåne, Uppland och Östergötland. Personligen har jag mest varit där när möjligheten uppleva havsfåglar är som störst. Under sommaren har det varit få riktigt...

Klädesholmens Badplats

Då Blekets badplats har otjänligt badvatten kommer Blekets fritidsförenings simskola att förläggas till Klädesholmens badplats under v 28 dvs 11 juli - 15 juli. Observera att Klädesholmens simskola startar som annonserats vecka 29 dvs 18 juli kl 10 00 med inskrivning....

Vinster från Midsommar i Parken som inte hämtats ut

Det finns några outtagna vinster från Midsommar i Parken som väntar på sina ägare. Kolla i nedan info och kontakta Nils Gunnar eller  hämta din sillburk på Bojen ! Entrélotter nr; Presentkort Salt & Sill nr 613 Årskort Sillmuseet nr 817 Sillkasse nr 633 Kontakta...

Information från Klädesholmens Bastuföreningen

Bastubygget framskrider med rasande fart och vi räknar med att hålla tidsplanen med invigning i oktober. Bastun skall då också vara bokningsbar för både enskilda och företag. Bastun kommer också ha öppet ett antal tillfällen i veckan för herr, dam eller mixad bastu....