Anteckningar från solcellsmöte 2022-08-28

aug 29, 2022 | Information

Anteckningar från solcellsmöte i KIF-huset söndag 28 augusti 2022

På initiativ av Frank H och Sören J har boende på Klädesholmen kallats till ett öppet möte avseende förutsättningarna för att få montera solceller på taken på våra hus på Klädesholmen. Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen.

Frank inledde med att beskriva situationen.

Några fastighetsägare har redan sökt bygglov och andra ligger i startgroparna. Många som har sökt har fått avslag på sin ansökan på grund av färgen då solcellerna varit svarta och taken röda (eller annan färg som inte är svart).

De boende vill själva ta ansvar för sin egen energi genom att investera stora summor i en egen solcellsanläggning i en tid av galopperande elpriser och krav på att ställa om till fossilfri energianvändning men finner att vår egen kommun sätter stopp och säger: Fel färg

Frank H har tagit kontakt har tagits med kommunens Byggnadsavdelning tillsammans med två av sina politiska kollegor och fått följande svar i sammandrag.

Klädesholmen ligger i ett utpekat kulturmiljöområde, inom dessa områden krävs bygglov för solpaneler. Byggavdelningen har gjort bedömningen att svarta solpaneler inte ska läggas på ”röda tak”.  Här kan man ju lägga röda paneler. De utpekade kulturmiljöområdena är antagna av Kommunfullmäktige. Byggavdelningen har lyft ett par ärenden om svarta solpaneler till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut, nämnden har beslutat enligt avdelningens förslag, avslag.

Samhällsbyggnadsnämnden hade ett möte 24 augusti där de tog upp frågan på grund av de frågor vi politiker ställt. Då beslutades att de till nästa möte den 28 september skall ha ett färdigt förslag som skulle underlätta och göra det möjligt att installera solcellsanläggningar på våra tak.

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden snarast och bifoga en namnlista.

Skrivelsen som ska skickas till kommunen finns i filarkivet under Samhällsföreningen/Filarkiv/Visa skrivelser välj Solceller2022.

Lista för namnunderskrift finns på Bojen tom onsdag. Kommer även att finnas i biblioteket på Klädesholmen onsdag (31 aug) kl. 10-12.

 

Vid tangenterna Viveca S J

Tyfon Brandboden och hjärtstartare på Klädesholmen

INFORMATION – MEDDELANDE Räddningstjänsten Storgöteborg. Avd. Södra Bohuslän. Station 5101. Räddningsvärnet Klädesholmen RSG Tfn 031 - 335 26 00 Tyfonen som finns i Brandboden/Guldsmedsviken återigen är tagen i fullt bruk! Utanför brandboden/Guldsmedsviken, på väggen...

Lite info

Klädesholmens vägförening har ersatt den gamla ljugarbänken vid Klädesholmen Västra så nu är det plats för fler att lösa världsproblemen.   Badstranden Inom de kommande två veckorna kommer Tjörns kommun att fylla på med sand i badstranden. Övrig upprustning är...

Kort sammanfattning av informationsmötet 20 maj

Efter avslutat städdag på Klädesholmen samlades en stor skara i Röda Kors lokalen på Postliden för att få information om vad som är på gång på Klädesholmen. Affärsföreningen inledde med att presentera den nya affärsinnehavararen  i Bojens lokaler. Simon Johansson VD...

Försommarinformation

Äntligen kom försommaren och vi kunde hänga bort våra vinterkläder. Under de närmast kommande månaderna har Klädesholmen mycket att erbjuda. Redan nu på lördag den 20 maj är det allmän städdag på ön med början kl 09.00. Se den info vi lagt om städdagen tidigare. Kl...

SIMSKOLA KLÄDESHOLMEN 2023

  Nu är det dags att anmäla sig till årets simskola på Klädesholmen. Du som redan anmält dig och fått bekräftelse ska inte göra en anmälan igen. Simskolan startar måndag 24 juli kl 10.00 med inskrivning och avslutas fredag den 4 augusti. ( v 30 och 31) Anmmälan...

STÄDDAG PÅ KLÄDESHOLMEN LÖRDAG 20 MAJ KL 09.00

Samhällsföreningen anordnar en gemensam städdag lördag de 20 maj med start kl 09.00. Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 18 och 19 april

Information från Klädesholmens Vägförening På tisdag den 18 april kommer Spjärr Gård och Entrepenad och sopar rent samtliga vägar på  Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo...

Rädda Rödakorslokalen !

  Vår fina gemensamma Röda Korslokal på Postliden är i akut behov av omsorg varför vi inbjuder till en gemensam arbetsinsats under våren. Varmt välkommen till ett första möte lördag den 22 april kl 09.00 ,då vi om vädret tillåter, påbörjar fönsterrenoveringen...