Tro, hopp och kärlek

Tro, hopp och kärlek

Skulptören Claes Hake. Längs ut mot väst (Skapholmen) på en avsats vid havet reser sig Claes Hakes skulptur ”Tro, hopp och kärlek”, utförd i råhuggen granit och diabas. Dit kom den 1986.