Okategoriserade

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå. Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen. Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras. Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar. Samhällets...

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren "Välkommen till Klädesholmens" finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet. Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag: - Klädesholmens Seafood - Formpac -...

Att göra på holmen

Gästhamn

Klädesholmens historia

Äta, Bo & Handla

Klädesholmens museum – Sillebua

Bastuföreningen