Användning av kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Webbplatsen fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Vad är GDPR?

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen)

Angående personuppgifter som du lämnat/lämnar till Klädesholmens Samhällsförening.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och omfattar i princip all behandling av personuppgifter, det vill säga sådan behandling som sker i företag, i föreningar, inom myndigheter och av privatpersoner. Enligt denna förordning måste vi be dig samtycka till, att vi behandlar uppgifter om dig. Syftet med förordningen är att företag och organisationer får större krav på sig att hantera individers personuppgifter på ett säkert och lättillgängligt sätt. Den innehåller bland annat regler om hur personuppgifter ska behandlas, hur de ska lagras och individers rätt att enkelt få tillgång till de lagrade uppgifterna och ändra det som inte stämmer.

Klädesholmens Samhällsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som är nödvändig med föreningens medlemmar. Alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte, att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem i Klädesholmens Samhällsförening. Du har rätt att, efter begäran, ta del av de personuppgifter, som finns registrerade om dig. Det avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Om du finner dem vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening