Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommuner

aug 15, 2022 | Information

Information gällande ”Utställning FÖP Hav Tjörn Orust”  Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Planförslaget är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och med 2022-10-21 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån.

Sammanfattning – grunddragen i användningen av havet
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Handlingarna finns även att tillgå på kommunernas hemsidor www.orust.se respektive www.tjorn.se , sök efter FÖP Hav Tjörn Orust.

I vårt filarkiv på hemsidan (Samhällsföreningen/Filarkiv/Skrivelser) finns tre dokument i pdf  nedladdade för läsning.

FOP-HAV-TjörnOrust utställning

Missiv utställning FÖP HAV TJÖRN ORUST

Remisslista utställning  FÖP Hav Tjörn och Orust

 

 

Samråd om ny översiktsplan

  Information från Tjörns kommun. Klädesholmens Samhällsförening kommer att bevaka ärendet och lämna ett skriftligt yttrande. Samråd om ny översiktsplan Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som på en övergripande nivå visar hur kommunen...

God Jul och Gott Nytt År!

Foto:Lars-Erik Fält Nu står jul-och nyårshelgerna inför dörren. Vi kan se tillbaka på ett år då pandemin släppte sitt grepp och vi kunde börja umgås igen. Samtidigt fick vi bevittna det oerhörda kriget i Ukraina och därmed höga el-och drivmedelspriser. Vi hoppas ju...

Bastuinvigning

  I det fina höstvädret invigdes Klädesholmens Bastu inför en stor publik som bjöds på både musik och mingel.    

Vaccinering – Säsongsinfluensa

Fredagen den 4 november mellan kl 14.00  och 15.30 kan du som är i riskgrupp eller över 65 år vaccinera dig mot säsongsinfluensa i Klädesholmens församlingshem. Övriga tider och lokaler på Tjörn se bif bild. För övriga startar vaccineringen den 22 november i...

Höstinformation

Hösten har kommit med ett lite lugnare tempo på Klädesholmen. Årstiden har sin tjusning med alla vackra färger på träd och buskar samt godsaker från havet. Vi hade senast en välbesökt sensommarfest i september där flera aktörer medverkade med allehanda försäljning....

Anteckningar från solcellsmöte 2022-08-28

Anteckningar från solcellsmöte i KIF-huset söndag 28 augusti 2022 På initiativ av Frank H och Sören J har boende på Klädesholmen kallats till ett öppet möte avseende förutsättningarna för att få montera solceller på taken på våra hus på Klädesholmen. Ett 20-tal...

Ännu en vandalisering på en bil

En bil på Brunnsvägen har fått sina fyra däck sönderskurna i natt. Det har förekommit åverkan, främst däcken, på bilar som är parkerade på  Klädesholmen genom åren. Polisanmäl genast sådana händelser. Vi uppmanar alla att ha en ökad vaksamhet på era parkerade...

Förtidsröstning Valet 2022

  Det finns  möjlighet att förtidsrösta i Klädesholmens församlingshem torsdagen den 8 september kl 17-20. Röstkort och legitimation ska tas med. För mer info om lokaler för röstning se val.se