Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommuner

aug 15, 2022 | Information

Information gällande ”Utställning FÖP Hav Tjörn Orust”  Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Planförslaget är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och med 2022-10-21 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån.

Sammanfattning – grunddragen i användningen av havet
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Handlingarna finns även att tillgå på kommunernas hemsidor www.orust.se respektive www.tjorn.se , sök efter FÖP Hav Tjörn Orust.

I vårt filarkiv på hemsidan (Samhällsföreningen/Filarkiv/Skrivelser) finns tre dokument i pdf  nedladdade för läsning.

FOP-HAV-TjörnOrust utställning

Missiv utställning FÖP HAV TJÖRN ORUST

Remisslista utställning  FÖP Hav Tjörn och Orust

 

 

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...