Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommuner

aug 15, 2022 | Information

Information gällande ”Utställning FÖP Hav Tjörn Orust”  Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Planförslaget är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och med 2022-10-21 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån.

Sammanfattning – grunddragen i användningen av havet
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Handlingarna finns även att tillgå på kommunernas hemsidor www.orust.se respektive www.tjorn.se , sök efter FÖP Hav Tjörn Orust.

I vårt filarkiv på hemsidan (Samhällsföreningen/Filarkiv/Skrivelser) finns tre dokument i pdf  nedladdade för läsning.

FOP-HAV-TjörnOrust utställning

Missiv utställning FÖP HAV TJÖRN ORUST

Remisslista utställning  FÖP Hav Tjörn och Orust

 

 

Kallelse till årsmöten 24 februari 2024

Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten. Lördagen den 24 februari kl 15.00 inbjuder nedan föreningar till årsmöte i Klädesholmens församlingshem. Mötet inleds med att Simon Johansson, VD för Almö livs AB,...

Årsmöten på Klädesholmen

Alla medlemmar/andelsägare i Klädesholmens Vägförening, Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening reservera lördagen den 24 februari då föreningarna har årsmöten. Klädesholmens Vägförening har årsmöte kl 10.00 Klädesholmens...

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...