Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommuner

aug 15, 2022 | Information

Information gällande ”Utställning FÖP Hav Tjörn Orust”  Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Planförslaget är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och med 2022-10-21 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån.

Sammanfattning – grunddragen i användningen av havet
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Handlingarna finns även att tillgå på kommunernas hemsidor www.orust.se respektive www.tjorn.se , sök efter FÖP Hav Tjörn Orust.

I vårt filarkiv på hemsidan (Samhällsföreningen/Filarkiv/Skrivelser) finns tre dokument i pdf  nedladdade för läsning.

FOP-HAV-TjörnOrust utställning

Missiv utställning FÖP HAV TJÖRN ORUST

Remisslista utställning  FÖP Hav Tjörn och Orust

 

 

Årsmöten på Klädesholmen

Alla medlemmar/andelsägare i Klädesholmens Vägförening, Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening reservera lördagen den 24 februari då föreningarna har årsmöten. Klädesholmens Vägförening har årsmöte kl 10.00 Klädesholmens...

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...

Avrådan från bad pga otjäntligt vatten

I likhet med många andra badplatser på Tjörn avråder Tjörns kommun från bad på Klädesholmens badplats. Vattenprover visar på höga halter av bakterier och vattnet bedöms därför som otjänligt för bad. Infoskyltar kommer att sättas upp vid badstranden under lördagen den...

Boulebana på Klädesholmen

  Ute i Västra Hamnen, bakom tennisbanan, har några entusiaster rustat upp boulebanan. Välkomna att använda banan där du även kan ta dig ett dopp i havet och beskåda den vackra utsikten över delar av Skagerack