Bastuföreningen

Klädesholmens Bastuförening

Foto: Morgan Bråse

Var med och förverkliga en vision

Bastun

Klädesholmens bastu är under byggnation och beräknas klar till oktober 2022. Läget är fantastiskt vid Jungfruviken på Klädesholmen. Bastun är en bastu för alla och kommer att vara bokningsbar på nätet.

Hemsida:www.kladesholmensbastu.se

Medlemsavgiften har hittills varit 150 kronor per person. Vi räknar med att bibehålla den för 2022. Swish på 123 271 6298 eller bankgiro 326–6731. Meddela även mailadress så kommer info fortlöpande.

Prospekt Klädesholmens Bastuförening (KBF)

Klädesholmens bastuförening skickar detta prospekt till dig för att kunna göra en vision till verklighet. En bastu på Klädesholmen.

Syftet med föreningen är att kunna bygga en bastu och kunna tillhandahålla möjligheten till bastubad för medlemmar, icke medlemmar och företag. Byggkostnaden beräknas till 1,6 Mkr och byggstart kan ske när vi nått minst 60% av byggkostnaden. Vi har bygglov med arrende och hoppas på färdig bastu nedanför EFS huset till hösten 2020.

Vissa tider kommer vara allmänt öppna genom föreningens försorg och vissa tider är möjliga att boka privat både för enskilda och företag. Bokning går att göra med tre timmars intervall eller heldag. Bastun tar upp till 12 badande personer men lämplig privat bokning kan vara 6–8 personer för bästa komfort.

Vi önskar att du kan vara en bidragsgivare, enskild eller via företag, för att vi skall kunna komma igång med bygget av bastun. Vi förstår att man vill ha något tillbaka om man lämnar ett bidrag. Därför har vi satt ihop följande alternativ.

Uppdaterad 02/02 – 22

Bidrags alternativ

Enskilt bidrag: 5,000 Kr
Bada fritt ett år på allmän tid för två personer, en privat 3 h bokning.

Enskilt bidrag: 10,000 Kr
Bada fritt två år på allmän tid för två personer, tre privata 3 h bokningar.

Enskilt bidrag: 25,000 Kr
Bada fritt tre år på allmän tid för två personer, fem privata 3 h bokningar och två privata heldagsbokningar.

Enskilt bidrag:
Annan summa diskuteras med föreningens styrelse Medlemsavgift skall hanteras separat och betalas av alla medlemmar

Företagsbidrag: 25,000 Kr
Två företagsbokningar 3h, en företagsbokning heldag samt 5 presentkort för enskilds 3h privat bokning

Företagsbidrag: 50,000 Kr
Fyra företags bokning 3h, tre företagsbokningar heldag samt 10 presentkort för enskilds 3h privat bokning.

Företagsbidrag:
Annan summa diskuteras med föreningens styrelse. Bokningarna skall vara utförda inom 2 år efter bastuns invigning. Presentkorten kan användas som julklappar mm.

Bidrag

Föreningen är oerhört tacksam för de bidrag vi hittills har fått. Vi hoppas att få ytterligare bidrag nu när bygget fortskrider under året.

Vad får jag för mitt bidrag?

Enskilt bidrag: 5,000 Kr Bada fritt ett år på allmän tid för två personer, en privat 3h bokning.

Enskilt bidrag: 10,000 Kr Bada fritt två år på allmän tid för två personer, tre privata 3h bokningar.

Enskilt bidrag: 25,000 Kr Bada fritt tre år på allmän tid för två personer, fem privata 3h bokningar och två privata heldagsbokningar.

Enskilt bidrag: Annan summa diskuteras med föreningens styrelse

Företagsbidrag: 25,000 Kr Två företagsbokningar 3h, en företagsbokning heldag samt 5 presentkort för enskilds 3h privat bokning.

Företagsbidrag: 50,000 Kr Fyra företags bokning 3h, tre företagsbokningar heldag samt 10 presentkort för enskilds 3h privat bokning.

Företagsbidrag: Annan summa diskuteras med föreningens styrelse.

Bokningarna skall vara utförda inom 2 år efter bastuns invigning.

Kontakt

Ordförande: Lars Lönnstig 0761 49 80 66,
lgg.lonnstig@gmail.com

 

Adress: Strandgatan 11, 471 51 Klädesholmen

Bastuns placering vid Jungfruviken 

Att göra på holmen

Gästhamn

Klädesholmens historia

Äta, Bo & Handla

Klädesholmens museum – Sillebua

Bastuföreningen