Hösthälsningar

okt 1, 2023 | Information, Uncategorized

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande finns planer för hela 570 vindkraftverk i Skagerack om regeringen ger tillstånd till alla.  I nuläget bereder länsstyrelsen i VG län ansökan om tillstånd för den första vindkraftsparken Poseidon som planeras för 94 verk utanför Tjörn. Länsstyrelsen har kungjort sin granskning. Alla har nu möjlighet att inkomma med synpunkter. På länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html  kan man läsa om havsbaserad vindkraft. Ni kan skicka in era synpunkter till  vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 500-8022-2023. Synpunkterna ska vara inne senast 31 oktober 2023.

När vi tittar framåt kommer vi att i oktober anordna två spännande aktiviteter. Som vi tidigare aviserat kommer Stefan Edman att presentera och visa filmen Sveriges Saltaste kust  lördagen den 21 oktober kl 15.00 i församlingshemmet . För att garantera plats kan biljetter köpas redan nu genom att betala in 100 kr/person via Swish till 123 219 5717 ange Film i meddelandefältet. Fika ingår och antal platser är begränsade.

Lördagen därefter, den 28 oktober, startar studiecirkel om Klädesholmen i ny tappnning.

Detaljplanarbetet med Koholmen södra och norra som var ute för samråd februari 2016 ser ut att kunna bli färdiga för granskning innan årsskiftet. Frågan bevakas av Samhällsföreningens styrelse.

I Röda Korslokalen pågår f n mindre upprustningsarbete av frivilla krafter under ledning av Lars Björn.

Nu när hösten och stormarna är på ingång uppmanas alla badstegansvariga att ta upp ”sina” respektive stegar.

Till sist rekommenderar jag ett besök i vårt bibliotek där Museigruppen anordnat en fin utställning om Klädesholmen på 1900-talet.

Sillmuseet har lördagsöppet tom 25 november mellan 12-15

Nils Gunnar Johansson

/ordförande/

Dags för gympa i Parken på Klädesholmen

Under veckorna 28 tom 31 , varje tisdag och torsdag är det gympa i parken ovanför badviken på Klädesholmen mellan kl 9-10. Start tisdag 9 juli och torsdag 11 juli kl 9-10 Det kostar 50 kr för enstaka tillfällen eller 150 kr för hela sommaren. Barn under 15 år gympar...

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN FÖR SÖDRA OCH NORRA KOHOLMEN

Meddelande från Tjörns kommun Plan-och byggnadsavdelning Detaljplan för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfL och för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl s i Tjörns kommun.  Förslag till nya detaljplaner för Södra Koholmen och Norra Koholmen har...

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...