Klädesholmen på 1900-talet- utställning i Klädesholmens bibliotek

Biblioteket Klädesholmen

  Klädesholmens museum Sillebua är först och främst ett sill - och fiskemuseum, men det finns även annat, både bruksföremål och kläder, i museets samlingar. Detta, tillsammans med ett rikt bildmaterial, visar hur livet levdes på Klädesholmen under främst förra seklet. Utställningen kommer att visa en del blandat material av det man inte ser på […]