Kallelse till årsmöten 24 februari 2024

feb 6, 2024 | Information

Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten.

Lördagen den 24 februari kl 15.00 inbjuder nedan föreningar till årsmöte i Klädesholmens församlingshem.

Mötet inleds med att Simon Johansson, VD för Almö livs AB, lämnar information om affären Ica ToGo.

 • Samhällsföreningens årsmöte där förslag på stadgeändring kommer att beslutas.
 • Kaffe
 • Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöte

Handlingarna för Samhällsföreningen och Affärsföreningen finns i Klädesholmens bibliotek. Ingen utdelning kommer att ske i brevlådorna.och Verksamhetsberättelse för Samhällsföreningen och Sillmuseet samt stadgeändringarna finns tillgängliga i filarkivet på hemsidan och även tillgängliga på årsmötet.   Eventuella frågor avseende samhällsföreningen kan mailas till Nils Gunnar Johansson under adress: kontakt@kladesholmen.com

Dagordning och verksamhetsberättelse för  Affärsföreningen kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. För eventuella frågor till Affärsförening så kontaktar du dem under adress: bengt.palmqvist1@telia.com.

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening

Klädesholmens affär ekonomisk förening

Dagordning för Samhällsföreningens årsmöte

DAGORDING FÖR ÅRSMÖTE 24 februari kl 15.00 församlingshemmet

 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
 2. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
 3. VAL AV TVÅ JUSTERARE SOM JÄMTE ORDF. JUSTERAR PROTOKOLLET
 4. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE
 5. FRÅGAN OM MÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT
 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
 7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 8. ÅRSREDOVISNING FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 9. REVISIONSBERÄTTELSER FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 11. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH ARVODEN FÖR 2024
 12. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR SAMHÄLLSFÖRENINGEN 2024
 13. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR (2024-2025) SAMT TRE ERSÄTTARE FÖR TVÅ ÅR (2024-2025)
 14. VAL AV TVÅ REVISORER SAMT TVÅ ERSÄTTARE FÖR 2024
 15. VAL AV KOMITTÈER OCH GRUPPMEDLEMMAR
 16. VAL AV TVÅ DELEGATER TILL BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅDS KUSTSTÄMMA SAMT DITO SUPPLEANTER
 17. VAL AV TVÅ REPRESENTANTER TILL ÅRSMÖTE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA
 18.  VAL AV EN ORDINARIE LEDAMOT I MUSEIGRUPPEN
 19. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN
 20. FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR BESLUT NR 2
 21. INKOMMEN MOTION
 22. STYRELSEN INFORMERAR OM AKTUELLA FRÅGOR
 23. ÖVRIGA FRÅGOR

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...