Kallelse till årsmöten 24 februari 2024

feb 6, 2024 | Information

Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten.

Lördagen den 24 februari kl 15.00 inbjuder nedan föreningar till årsmöte i Klädesholmens församlingshem.

Mötet inleds med att Simon Johansson, VD för Almö livs AB, lämnar information om affären Ica ToGo.

 • Samhällsföreningens årsmöte där förslag på stadgeändring kommer att beslutas.
 • Kaffe
 • Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöte

Handlingarna för Samhällsföreningen och Affärsföreningen finns i Klädesholmens bibliotek. Ingen utdelning kommer att ske i brevlådorna.och Verksamhetsberättelse för Samhällsföreningen och Sillmuseet samt stadgeändringarna finns tillgängliga i filarkivet på hemsidan och även tillgängliga på årsmötet.   Eventuella frågor avseende samhällsföreningen kan mailas till Nils Gunnar Johansson under adress: kontakt@kladesholmen.com

Dagordning och verksamhetsberättelse för  Affärsföreningen kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. För eventuella frågor till Affärsförening så kontaktar du dem under adress: bengt.palmqvist1@telia.com.

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening

Klädesholmens affär ekonomisk förening

Dagordning för Samhällsföreningens årsmöte

DAGORDING FÖR ÅRSMÖTE 24 februari kl 15.00 församlingshemmet

 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
 2. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
 3. VAL AV TVÅ JUSTERARE SOM JÄMTE ORDF. JUSTERAR PROTOKOLLET
 4. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE
 5. FRÅGAN OM MÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT
 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
 7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 8. ÅRSREDOVISNING FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 9. REVISIONSBERÄTTELSER FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 11. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH ARVODEN FÖR 2024
 12. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR SAMHÄLLSFÖRENINGEN 2024
 13. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR (2024-2025) SAMT TRE ERSÄTTARE FÖR TVÅ ÅR (2024-2025)
 14. VAL AV TVÅ REVISORER SAMT TVÅ ERSÄTTARE FÖR 2024
 15. VAL AV KOMITTÈER OCH GRUPPMEDLEMMAR
 16. VAL AV TVÅ DELEGATER TILL BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅDS KUSTSTÄMMA SAMT DITO SUPPLEANTER
 17. VAL AV TVÅ REPRESENTANTER TILL ÅRSMÖTE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA
 18.  VAL AV EN ORDINARIE LEDAMOT I MUSEIGRUPPEN
 19. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN
 20. FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR BESLUT NR 2
 21. INKOMMEN MOTION
 22. STYRELSEN INFORMERAR OM AKTUELLA FRÅGOR
 23. ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmöten på Klädesholmen

Alla medlemmar/andelsägare i Klädesholmens Vägförening, Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening reservera lördagen den 24 februari då föreningarna har årsmöten. Klädesholmens Vägförening har årsmöte kl 10.00 Klädesholmens...

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...