Kallelse till årsmöten 24 februari 2024

feb 6, 2024 | Information

Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten.

Lördagen den 24 februari kl 15.00 inbjuder nedan föreningar till årsmöte i Klädesholmens församlingshem.

Mötet inleds med att Simon Johansson, VD för Almö livs AB, lämnar information om affären Ica ToGo.

 • Samhällsföreningens årsmöte där förslag på stadgeändring kommer att beslutas.
 • Kaffe
 • Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöte

Handlingarna för Samhällsföreningen och Affärsföreningen finns i Klädesholmens bibliotek. Ingen utdelning kommer att ske i brevlådorna.och Verksamhetsberättelse för Samhällsföreningen och Sillmuseet samt stadgeändringarna finns tillgängliga i filarkivet på hemsidan och även tillgängliga på årsmötet.   Eventuella frågor avseende samhällsföreningen kan mailas till Nils Gunnar Johansson under adress: kontakt@kladesholmen.com

Dagordning och verksamhetsberättelse för  Affärsföreningen kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. För eventuella frågor till Affärsförening så kontaktar du dem under adress: bengt.palmqvist1@telia.com.

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening

Klädesholmens affär ekonomisk förening

Dagordning för Samhällsföreningens årsmöte

DAGORDING FÖR ÅRSMÖTE 24 februari kl 15.00 församlingshemmet

 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
 2. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
 3. VAL AV TVÅ JUSTERARE SOM JÄMTE ORDF. JUSTERAR PROTOKOLLET
 4. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE
 5. FRÅGAN OM MÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT
 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
 7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 8. ÅRSREDOVISNING FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 9. REVISIONSBERÄTTELSER FÖR SAMHÄLLSF. O MUSEIGRUPPEN
 10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 11. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH ARVODEN FÖR 2024
 12. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR SAMHÄLLSFÖRENINGEN 2024
 13. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR (2024-2025) SAMT TRE ERSÄTTARE FÖR TVÅ ÅR (2024-2025)
 14. VAL AV TVÅ REVISORER SAMT TVÅ ERSÄTTARE FÖR 2024
 15. VAL AV KOMITTÈER OCH GRUPPMEDLEMMAR
 16. VAL AV TVÅ DELEGATER TILL BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅDS KUSTSTÄMMA SAMT DITO SUPPLEANTER
 17. VAL AV TVÅ REPRESENTANTER TILL ÅRSMÖTE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA
 18.  VAL AV EN ORDINARIE LEDAMOT I MUSEIGRUPPEN
 19. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN
 20. FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR BESLUT NR 2
 21. INKOMMEN MOTION
 22. STYRELSEN INFORMERAR OM AKTUELLA FRÅGOR
 23. ÖVRIGA FRÅGOR

Sommarinformation

Nu är vi redan inne i juli månad. Ser vi tillbaka till juni var det en händelserik månad på Klädesholmen. Vår nya affär Ica ToGo öppnade så nu har vi möjlighet att handla våra dagligvaror under stora delar av dygnet. Nu gäller det att vi alla handlar i butiken så vi...

Tyfon Brandboden och hjärtstartare på Klädesholmen

INFORMATION – MEDDELANDE Räddningstjänsten Storgöteborg. Avd. Södra Bohuslän. Station 5101. Räddningsvärnet Klädesholmen RSG Tfn 031 - 335 26 00 Tyfonen som finns i Brandboden/Guldsmedsviken återigen är tagen i fullt bruk! Utanför brandboden/Guldsmedsviken, på väggen...

Lite info

Klädesholmens vägförening har ersatt den gamla ljugarbänken vid Klädesholmen Västra så nu är det plats för fler att lösa världsproblemen.   Badstranden Inom de kommande två veckorna kommer Tjörns kommun att fylla på med sand i badstranden. Övrig upprustning är...

Kort sammanfattning av informationsmötet 20 maj

Efter avslutat städdag på Klädesholmen samlades en stor skara i Röda Kors lokalen på Postliden för att få information om vad som är på gång på Klädesholmen. Affärsföreningen inledde med att presentera den nya affärsinnehavararen  i Bojens lokaler. Simon Johansson VD...

Försommarinformation

Äntligen kom försommaren och vi kunde hänga bort våra vinterkläder. Under de närmast kommande månaderna har Klädesholmen mycket att erbjuda. Redan nu på lördag den 20 maj är det allmän städdag på ön med början kl 09.00. Se den info vi lagt om städdagen tidigare. Kl...

SIMSKOLA KLÄDESHOLMEN 2023

  Nu är det dags att anmäla sig till årets simskola på Klädesholmen. Du som redan anmält dig och fått bekräftelse ska inte göra en anmälan igen. Simskolan startar måndag 24 juli kl 10.00 med inskrivning och avslutas fredag den 4 augusti. ( v 30 och 31) Anmmälan...

STÄDDAG PÅ KLÄDESHOLMEN LÖRDAG 20 MAJ KL 09.00

Samhällsföreningen anordnar en gemensam städdag lördag de 20 maj med start kl 09.00. Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en...