Kort sammanfattning av informationsmötet 20 maj

maj 21, 2023 | Information

Efter avslutat städdag på Klädesholmen samlades en stor skara i Röda Kors lokalen på Postliden för att få information om vad som är på gång på Klädesholmen.

Affärsföreningen inledde med att presentera den nya affärsinnehavararen  i Bojens lokaler. Simon Johansson VD för Almö Livs och Magnus Andersson butikschef för ICA ToGo Klädesholmen.  Almö livs vill skapa Framtidens lanthandel en mötesplats där man i princip kan handla dygnet runt. Butiken kommer att vara säsongsbemannad vilket innebär att det finns personal under högsäsong. Även under lågsäsong kommer det att finnas personal under vissa tider. Butiken kommer att ha ICA´sortiment och det som man gör reklam för i filmer som visas på TV finns även i ToGobutikerna. Butiken är kontantfri och tydliga instruktioner hur man får tillgång till butiken när den är obemmand kommer att framgå vid affären. För att få tillträde till butiken när den är obemannad krävs ICA ToGo app som laddas ner i din smartphone.

Måndagen den 5 juni slår affären upp portarna och tisdagen och den 6 juni kommer det att vara invigningsaktiviteter i samband med att vi firar Sillens Dag och Nationaldagen på Klädesholmen.

Johansson tv och Magnus Andersson th

Vi önskar Magnus med personal lycka till med butiken.

Vägföreningen, Lars-Erik Fält, redogjorde för detaljplanen Klädesholmen Östra  och delat huvudmannaskap vilket inneburit att Lantmäteriet fakturerat samtliga fastighetsägare ett belopp för förrättningskostnader avseende allmän platsmark.

Vidare fick vi en nyttig repetition av vad vissa parkeringsskyltar innebär. Det viktigaste budskapet är att parkera får man göra  högst 24 tim på Klädesholmen. Tjörns kommun gör via parkeringsbolag täta kontroller och bötfäller de som står längre än denna stipulerade tid på de allmänna parkeringsplatserna. Vägföreningen uppmanar alla fastighetsägare om möjligt ordna parkering på sin tomtmark. F.n pågår en utredning om parkeringssituationen.

Arbete pågår att förbättra ledningsnätet för elbelysningen i Stenvik och Västra Hamnen. Ellevio/Vattenfall gör arbetet.

Bastuföreningens nya bastu i Jungfruviken presenterades och vi rekommenderar intresserade att besöka deras hemssida för mer information om medlemsskap och hur man bokar bastun.

Västra Hamnföreningen har nu tagit över gästhamnen och information finns på deras hemsida.

Via hemssidan kladesholmen.com finns länkar till hemsidorna för Vägföreningen, Bastuföreningen och Västra Hamnen under  fliken Föreningar och församlingar. De som inte har någon hemsida tex Affärsföreningen har en flik där man kan förmedla information till läsarna.

Samhällsföreningen, Nils Gunnar Johansson,  informerade  om alla arrangemang som inträffar under året.  Löpande läggs info ut på vår hemsida och på vår facebooksida.

Delar av Samhällsföreningens styrelse har sedan det blev känt att två vindkraftsparket skulle placeras i Skagerack haft bevakning på frågan. Möten har hållits med både kommunen och de aktuella företagen. Vi planerar ett informationsmöte i september för att belysa vindkraftsfrågan ytterligare.

Tomas Sandsjö presenterade höstens  planerade studiecirkel om Klädesholmen där man även tänker ta upp framtidsfrågor. Information om när och hur man anmäler sig kommer att läggas ut på hemsidan.

vid tangenterna Viveca SJ

 

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...