Kort sammanfattning av informationsmötet 20 maj

maj 21, 2023 | Information

Efter avslutat städdag på Klädesholmen samlades en stor skara i Röda Kors lokalen på Postliden för att få information om vad som är på gång på Klädesholmen.

Affärsföreningen inledde med att presentera den nya affärsinnehavararen  i Bojens lokaler. Simon Johansson VD för Almö Livs och Magnus Andersson butikschef för ICA ToGo Klädesholmen.  Almö livs vill skapa Framtidens lanthandel en mötesplats där man i princip kan handla dygnet runt. Butiken kommer att vara säsongsbemannad vilket innebär att det finns personal under högsäsong. Även under lågsäsong kommer det att finnas personal under vissa tider. Butiken kommer att ha ICA´sortiment och det som man gör reklam för i filmer som visas på TV finns även i ToGobutikerna. Butiken är kontantfri och tydliga instruktioner hur man får tillgång till butiken när den är obemmand kommer att framgå vid affären. För att få tillträde till butiken när den är obemannad krävs ICA ToGo app som laddas ner i din smartphone.

Måndagen den 5 juni slår affären upp portarna och tisdagen och den 6 juni kommer det att vara invigningsaktiviteter i samband med att vi firar Sillens Dag och Nationaldagen på Klädesholmen.

Johansson tv och Magnus Andersson th

Vi önskar Magnus med personal lycka till med butiken.

Vägföreningen, Lars-Erik Fält, redogjorde för detaljplanen Klädesholmen Östra  och delat huvudmannaskap vilket inneburit att Lantmäteriet fakturerat samtliga fastighetsägare ett belopp för förrättningskostnader avseende allmän platsmark.

Vidare fick vi en nyttig repetition av vad vissa parkeringsskyltar innebär. Det viktigaste budskapet är att parkera får man göra  högst 24 tim på Klädesholmen. Tjörns kommun gör via parkeringsbolag täta kontroller och bötfäller de som står längre än denna stipulerade tid på de allmänna parkeringsplatserna. Vägföreningen uppmanar alla fastighetsägare om möjligt ordna parkering på sin tomtmark. F.n pågår en utredning om parkeringssituationen.

Arbete pågår att förbättra ledningsnätet för elbelysningen i Stenvik och Västra Hamnen. Ellevio/Vattenfall gör arbetet.

Bastuföreningens nya bastu i Jungfruviken presenterades och vi rekommenderar intresserade att besöka deras hemssida för mer information om medlemsskap och hur man bokar bastun.

Västra Hamnföreningen har nu tagit över gästhamnen och information finns på deras hemsida.

Via hemssidan kladesholmen.com finns länkar till hemsidorna för Vägföreningen, Bastuföreningen och Västra Hamnen under  fliken Föreningar och församlingar. De som inte har någon hemsida tex Affärsföreningen har en flik där man kan förmedla information till läsarna.

Samhällsföreningen, Nils Gunnar Johansson,  informerade  om alla arrangemang som inträffar under året.  Löpande läggs info ut på vår hemsida och på vår facebooksida.

Delar av Samhällsföreningens styrelse har sedan det blev känt att två vindkraftsparket skulle placeras i Skagerack haft bevakning på frågan. Möten har hållits med både kommunen och de aktuella företagen. Vi planerar ett informationsmöte i september för att belysa vindkraftsfrågan ytterligare.

Tomas Sandsjö presenterade höstens  planerade studiecirkel om Klädesholmen där man även tänker ta upp framtidsfrågor. Information om när och hur man anmäler sig kommer att läggas ut på hemsidan.

vid tangenterna Viveca SJ

 

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Avtryck från Förr – avstamp mot Framtiden Studiecirkel

Bild: Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson I går startade Samhällsföreningens nya studiecirkel som kommer att pågå under vintern 2023/2024. Cirkelledare är Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson. Ämnet för dagen var När och hur Klädesholmen befolkades (1200-1900). En...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...

Avrådan från bad pga otjäntligt vatten

I likhet med många andra badplatser på Tjörn avråder Tjörns kommun från bad på Klädesholmens badplats. Vattenprover visar på höga halter av bakterier och vattnet bedöms därför som otjänligt för bad. Infoskyltar kommer att sättas upp vid badstranden under lördagen den...

Boulebana på Klädesholmen

  Ute i Västra Hamnen, bakom tennisbanan, har några entusiaster rustat upp boulebanan. Välkomna att använda banan där du även kan ta dig ett dopp i havet och beskåda den vackra utsikten över delar av Skagerack