Kort sammanfattning av informationsmötet 20 maj

maj 21, 2023 | Information

Efter avslutat städdag på Klädesholmen samlades en stor skara i Röda Kors lokalen på Postliden för att få information om vad som är på gång på Klädesholmen.

Affärsföreningen inledde med att presentera den nya affärsinnehavararen  i Bojens lokaler. Simon Johansson VD för Almö Livs och Magnus Andersson butikschef för ICA ToGo Klädesholmen.  Almö livs vill skapa Framtidens lanthandel en mötesplats där man i princip kan handla dygnet runt. Butiken kommer att vara säsongsbemannad vilket innebär att det finns personal under högsäsong. Även under lågsäsong kommer det att finnas personal under vissa tider. Butiken kommer att ha ICA´sortiment och det som man gör reklam för i filmer som visas på TV finns även i ToGobutikerna. Butiken är kontantfri och tydliga instruktioner hur man får tillgång till butiken när den är obemmand kommer att framgå vid affären. För att få tillträde till butiken när den är obemannad krävs ICA ToGo app som laddas ner i din smartphone.

Måndagen den 5 juni slår affären upp portarna och tisdagen och den 6 juni kommer det att vara invigningsaktiviteter i samband med att vi firar Sillens Dag och Nationaldagen på Klädesholmen.

Johansson tv och Magnus Andersson th

Vi önskar Magnus med personal lycka till med butiken.

Vägföreningen, Lars-Erik Fält, redogjorde för detaljplanen Klädesholmen Östra  och delat huvudmannaskap vilket inneburit att Lantmäteriet fakturerat samtliga fastighetsägare ett belopp för förrättningskostnader avseende allmän platsmark.

Vidare fick vi en nyttig repetition av vad vissa parkeringsskyltar innebär. Det viktigaste budskapet är att parkera får man göra  högst 24 tim på Klädesholmen. Tjörns kommun gör via parkeringsbolag täta kontroller och bötfäller de som står längre än denna stipulerade tid på de allmänna parkeringsplatserna. Vägföreningen uppmanar alla fastighetsägare om möjligt ordna parkering på sin tomtmark. F.n pågår en utredning om parkeringssituationen.

Arbete pågår att förbättra ledningsnätet för elbelysningen i Stenvik och Västra Hamnen. Ellevio/Vattenfall gör arbetet.

Bastuföreningens nya bastu i Jungfruviken presenterades och vi rekommenderar intresserade att besöka deras hemssida för mer information om medlemsskap och hur man bokar bastun.

Västra Hamnföreningen har nu tagit över gästhamnen och information finns på deras hemsida.

Via hemssidan kladesholmen.com finns länkar till hemsidorna för Vägföreningen, Bastuföreningen och Västra Hamnen under  fliken Föreningar och församlingar. De som inte har någon hemsida tex Affärsföreningen har en flik där man kan förmedla information till läsarna.

Samhällsföreningen, Nils Gunnar Johansson,  informerade  om alla arrangemang som inträffar under året.  Löpande läggs info ut på vår hemsida och på vår facebooksida.

Delar av Samhällsföreningens styrelse har sedan det blev känt att två vindkraftsparket skulle placeras i Skagerack haft bevakning på frågan. Möten har hållits med både kommunen och de aktuella företagen. Vi planerar ett informationsmöte i september för att belysa vindkraftsfrågan ytterligare.

Tomas Sandsjö presenterade höstens  planerade studiecirkel om Klädesholmen där man även tänker ta upp framtidsfrågor. Information om när och hur man anmäler sig kommer att läggas ut på hemsidan.

vid tangenterna Viveca SJ

 

Sommarinformation

Nu är vi redan inne i juli månad. Ser vi tillbaka till juni var det en händelserik månad på Klädesholmen. Vår nya affär Ica ToGo öppnade så nu har vi möjlighet att handla våra dagligvaror under stora delar av dygnet. Nu gäller det att vi alla handlar i butiken så vi...

Tyfon Brandboden och hjärtstartare på Klädesholmen

INFORMATION – MEDDELANDE Räddningstjänsten Storgöteborg. Avd. Södra Bohuslän. Station 5101. Räddningsvärnet Klädesholmen RSG Tfn 031 - 335 26 00 Tyfonen som finns i Brandboden/Guldsmedsviken återigen är tagen i fullt bruk! Utanför brandboden/Guldsmedsviken, på väggen...

Lite info

Klädesholmens vägförening har ersatt den gamla ljugarbänken vid Klädesholmen Västra så nu är det plats för fler att lösa världsproblemen.   Badstranden Inom de kommande två veckorna kommer Tjörns kommun att fylla på med sand i badstranden. Övrig upprustning är...

Försommarinformation

Äntligen kom försommaren och vi kunde hänga bort våra vinterkläder. Under de närmast kommande månaderna har Klädesholmen mycket att erbjuda. Redan nu på lördag den 20 maj är det allmän städdag på ön med början kl 09.00. Se den info vi lagt om städdagen tidigare. Kl...

SIMSKOLA KLÄDESHOLMEN 2023

  Nu är det dags att anmäla sig till årets simskola på Klädesholmen. Du som redan anmält dig och fått bekräftelse ska inte göra en anmälan igen. Simskolan startar måndag 24 juli kl 10.00 med inskrivning och avslutas fredag den 4 augusti. ( v 30 och 31) Anmmälan...

STÄDDAG PÅ KLÄDESHOLMEN LÖRDAG 20 MAJ KL 09.00

Samhällsföreningen anordnar en gemensam städdag lördag de 20 maj med start kl 09.00. Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en...