Samhällsföreningen informerar

maj 24, 2024 | Information, Uncategorized

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna. Överklagningstiden går ut vecka 34 2024. Kommunen kommer att lägga ut planförslagen på sin hemsida den 3 juni. Planerna kommer också att ställas ut i kommunhuset i Skärhamn. Ett informationsmöte är planerat i Klädesholmens församlingshem tisdagen den 18 juni. Tidpunkt meddelas senare.

Klädesholmens vägförening och samhällsförening kommer att avge yttranden vad avser de mer övergripande frågorna i förslagen. OBS varje sakägare måste själv bevaka och eventuellt yttra sig avseende sin fastighet.

EU-valet 

Det finns möjlighet att förtidsrösta till EU-valet i Klädesholmens församlingshem onsdagen den 5 juni kl 17-20

Sillens Dag

Den 6 juni firas Sillens Dag och Nationaldagen på Klädesholmen. Samhällsföreningen deltar med sedvanligt sill-och chokladhjul och Klädesholmens Museum är öppet mellan kl 12-15. Utställning i biblioteket är öppen kl 11-15.

Midsommarafton i Parken

Mellan kl 15-17 firar vi midsommar i parken med dans, sång, lotterier och chokladhjul. Kl 10.00 hjälps vi åt att klä midsommarstången.

Tradjazzfestival

Föreningen Tjörnjazz bjuder in till jazzfestival lördag den 13 juli

Simskola

Veckorna 30 o 31 anordnar vi simskola. Finns några platser kvar. Anmäl er via mail till  simskola@kladesholmen.com

Gympa i parken  anordas som vanligt i sommar. Mer info kommer senare.

Samhällets Dag arrangeras lördag 3 augusti. Mer info kommer senare

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften till Samhällsföreningen på bg 133-2576. 100 kr för enskild medlem och 175 kr för familj.

Trevlig sommar!

Nils Gunnar Johansson /ordf/

 

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...