Samråd om ny översiktsplan

jan 25, 2023 | Information

 

Information från Tjörns kommun.

Klädesholmens Samhällsförening kommer att bevaka ärendet och lämna ett skriftligt yttrande.

Samråd om ny översiktsplan

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som på en övergripande nivå visar hur kommunen vill att mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont till 2050 och ger vägledning för efterföljande planering och byggande. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning som visar planens påverkan på miljön. Förslaget till ny översiktsplan finns i både digital form och i pdf-format.

Kommunstyrelsen godkände den 15 december 2022 att genomföra samråd om förslaget till ny översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet pågår från den 25 januari till den 10 april 2023. Planförslag med tillhörande handlingar enligt nedan finns på kommunens hemsida http://tjorn.se/översiktsplan

  • Tjörns översiktsplan, samrådshandling, 2022-12-01
  • Miljökonsekvensbeskrivning, 2023-01-25

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Avtryck från Förr – avstamp mot Framtiden Studiecirkel

Bild: Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson I går startade Samhällsföreningens nya studiecirkel som kommer att pågå under vintern 2023/2024. Cirkelledare är Tomas Sandsjö och Sven-Inge Karlsson. Ämnet för dagen var När och hur Klädesholmen befolkades (1200-1900). En...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...

Avrådan från bad pga otjäntligt vatten

I likhet med många andra badplatser på Tjörn avråder Tjörns kommun från bad på Klädesholmens badplats. Vattenprover visar på höga halter av bakterier och vattnet bedöms därför som otjänligt för bad. Infoskyltar kommer att sättas upp vid badstranden under lördagen den...

Boulebana på Klädesholmen

  Ute i Västra Hamnen, bakom tennisbanan, har några entusiaster rustat upp boulebanan. Välkomna att använda banan där du även kan ta dig ett dopp i havet och beskåda den vackra utsikten över delar av Skagerack