SIMSKOLA KLÄDESHOLMEN 2023

maj 5, 2023 | Information

 

Nu är det dags att anmäla sig till årets simskola på Klädesholmen. Du som redan anmält dig och fått bekräftelse ska inte göra en anmälan igen.

Simskolan startar måndag 24 juli kl 10.00 med inskrivning och avslutas fredag den 4 augusti. ( v 30 och 31)

Anmmälan kan göras till simskola eller märkestagning. Simlärarna delar sedan upp barnen i olika grupper beroende på simkunskaper.

Anmälan och ev frågor ska endast skickas via mail till kontakt@kladesholmen.com. Vi skickar ut en bekfräftelse att plats finns i simskolan . Anmälan ska innehålla barnets namn och födelsetid, folkbokföringskommun och vårdnadstagarens namn och telefonnummer.

Årets avgifter i simskolan

Simskola för barn folkbokförda i Tjörns kommun  400 kr/barn

Övriga barn från andra kommunen 575 kr/barn

Märkestagning  300 kr /barn

Avgiften ska vara erlag senast fredag 14 juli till antingen swish 123 377 0898 eller bg 133-2576. Inbetalningen märks med simskola.

 

 

 

 

D

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...