Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

apr 22, 2024 | Information

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser.
En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara sopsäckar vid toaletterna i Stenvik, på Ångbåtsvägen 7 och vid containrarna. Fyllda säckar ska ställas tillbaka på någon av ovan nämnda platser. Skrymmande föremål kan vi tyvärr inte ta hand om i år. Säckarna kommer sedan att tas om hand av Samhällsföreningen för vidare transport till Heås.
Du som deltagit i det gemensamma arbetet under städdagen kan kl 13 – 17 slänga egna rester i container, i mån av plats.
Tack på förhand för att du medverkar till att vårda vårt vackra och unika Klädesholmen.
Bengt Jamot bengtjamot@gmail.com

Kl 15.00 är det informationsmöte i Röda Korslokalen på Postliden.
Förutom Samhällsföreningen medverkar andra föreningar på
Klädesholmen

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...

Tack Gösta !

Klädesholmen, solen och sillens ö, har genom åren genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från ett aktivt näringsliv med konservfabriker och en befolkning på ca 800 personer är vi nu en ö med drygt 300 fast boende. Det är många engagerade män och...