Städdag på Klädesholmen lördag 28 maj med start kl 09.00

maj 11, 2022 | Information

Samhällsföreningen anordnar en gemensam städdag lördag 28 maj,
med start kl. 09.00
Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta området kring den
egna fastigheten och därutöver gemensamma grönytor, parker, strandkanter,
badplatser och andra allmänna platser.
En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på
Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara sopsäckar vid toaletterna
i Stenvik, på Ångbåtsvägen 7 och vid containrarna. Fyllda säckar ska ställas
tillbaka på någon av ovan nämnda platser. Skrymmande föremål kan vi tyvärr
inte ta hand om i år. Säckarna kommer sedan att tas om hand av
Samhällsföreningen för vidare transport till Heås.
Du som deltagit i det gemensamma arbetet under städdagen kan efter kl 13
slänga eget skräp i container, i mån av plats.
Tack på förhand för att du medverkar till att vårda vårt unika och vackra
Klädesholmen.

Kontaktpersoner

Lars Björn tfn 0705355064

Susanne Lönnstig tfn 0701426980

Hej alla bastuvänner!

När vi nu när i den mörka årstiden vill man ju gärna se lite ljusglimtar. Advent har startat och vi går mot jul. Då vänder det och blir ljusare och ljusare. Härligt!! Dessutom har bastuarbetet startat. Några av er har säkert sett att vi schaktat och grovplanerat vägen...

Information

Samhällsföreningens styrelse beslutade den 19 augusti att flytta sillmuseet till affärsfastigheten Bojen. Affärsinnehavaren kommer att ”krympa” sina ytor i butiken. Vidare kommer viss ombyggnation att ske. Museets yta kommer att bli c:a 130 kvm. Beslutet har föregåtts...

Klädesholmens Bastuförening

  Klädesholmens bastuförening Klädesholmens bastu är under byggnation och beräknas klar till oktober 2022. Läget är fantastiskt vid Jungfruviken på Klädesholmen. Bastun är en bastu för alla och kommer att vara bokningsbar på nätet. Medlemsavgiften har hittills varit...

Iakttag uppmärksamhet!!!

På förekommen anledning vill vi varna för att vi återigen är utsatta för sabotage på våra bilar här på Klädesholmen. Både däckåverkan med påföljande överraskande punkteringar men även plåtskador har förekommit. Detta innebär att vi måste vara uppmärksamma kring våra...

SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Hade du inte möjlighet att närvara vid årsmötet, men kan ändå tänka dig att hjälpa till i någon kommitté ex. inför/på midsommar, Sillens dag, Samhällets dag eller Jul på Klädesholmen. hör i så fall av dig till någon av oss i styrelsen, eller sänd ett mail till:...