Tack Gösta !

feb 24, 2024 | Information, Uncategorized

Klädesholmen, solen och sillens ö, har genom åren genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från ett aktivt näringsliv med konservfabriker och en befolkning på ca 800 personer är vi nu en ö med drygt 300 fast boende. Det är många engagerade män och kvinnor som varit med om att utveckla öns näringsliv och boendemiljö. I går avtackade Klädesholmens samhällsförening en av öns eldsjälar, Gösta Andersson, efter över 50 års arbete i samhällets tjänst. Gösta är född och uppvuxen på Västanvindsvägen på Koholmen. Efter en kortare sejour i Göteborg återvände han till Klädesholmen för att arbeta för en firma vid namn Ankerlökken A/S som försålde fiskebåtar och monteringsfärdiga småhus. Efter fullgjord militärtjänstgöring följde en 14 års karriär hos Hb Rune Johansson o Co på Mossholmen. När Göstas pappa Östen gick i pension 1982 tog Gösta över faderns andel i Svalans konservfabrik AB och arbetade där tills fabriken såldes och lades ner 2002.

1966 valdes Gösta till ordförande i Klädesholmens idrottsförening (KIF), endast 19 år gammal ett uppdrag som han innehade i 15 år. På frivillig basis tog föreningens ungdomar över öns gamla varmbadhus 1966 och byggde till och inredde huset till ett ändamålsenligt allaktivitetshus. Invigningen skedde i januari 1967. 1967 bildades också öns första senior fotbollslag och en lek-och träningsplan uppfördes på Rytterholmen

1960 bildades Klädesholmens samhällsförening med John-Erik Bäckersten som förste ordförande. Gösta kom med i föreningens styrelse 1976 och har suttit med fram tom verksamhetsåret 2023.

Redan 1973 bildades Samhällets Bästa som politiskt parti med Erik Davidsson som förste ordförande. From 1983 blev Gösta ordförande och är detta alltjämt. Vid valet 1976 fick partiet fyra mandat i fullmäktige och under 32 år har Gösta suttit i kommunstyrelsen för partiet i Tjörns kommun i rak följd. Även i kommunfullmäktige i 28 år. Samhällets Bästa sågs som en förlängd arm av Samhällsföreningen. Sedan kommunvalet 2014 har partiet inte ställt upp i något val.

Dessutom har Gösta varit aktiv styrelseledamot som sekreterare i Vägföreningen och som kassör och sekreterare i Affärsföreningen i ca 20 år.

Ett axplock av händelser som Gösta varit involverad i under de år som han arbetat för samhället i större eller mindre omfattning

  • Iordningsställande av KIF-huset
  • Iordningsställande av fotbollsplan
  • Bildande av en affärsförening för att kunna bibehålla en livsmedelsaffär på ön
  • Arbetat för en bro mellan ön och fastlandet
  • Möjliggjort för byggande av hyreslägenheter på Rytterholmen då marken för fotbollsplanen övertogs för byggnation
  • Byggnation av tennisplan i Stenvik, invigd 1978.
  • Agiterade mot fastighetsskatten, 1995, på Mynttorget i Stockholm, som sedermera avskaffades av regeringen 2007

Mycket har hänt under Göstas tid i olika föreningar på ön och Klädesholmens Samhällsförening vill på detta sätt uppmärksamma hans insatser under många år. Helt borta från föreningslivet blir inte Gösta då ha även under 2024 kommer att ansvara för öppethållandet av biblioteket på onsdagar i (kl. 10-12) det s.k. gubbdagiset där världs- och lokala problem löses.

För mig personligen har Gösta faktiskt haft en avgörande betydelse. En vårkväll 1968 fick min kompis och jag för oss att vi skulle lifta till Fagerfjällsparken för att dansa. I Tubberöd stannade en vit Opel Kadett med två ynglingar. Då de såg tämligen ofarliga ut, hoppade vi in i bilen och blev körda till Fagerfjäll. Chaufför var Gösta Andersson och medpassageraren Nils Gunnar Johansson. Hade Gösta inte stannat hade jag förmodligen aldrig träffat min blivande make för 56 år sedan.

 

Text och bild

Viveca Scherman Johansson

Dags för gympa i Parken på Klädesholmen

Under veckorna 28 tom 31 , varje tisdag och torsdag är det gympa i parken ovanför badviken på Klädesholmen mellan kl 9-10. Start tisdag 9 juli och torsdag 11 juli kl 9-10 Det kostar 50 kr för enstaka tillfällen eller 150 kr för hela sommaren. Barn under 15 år gympar...

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN FÖR SÖDRA OCH NORRA KOHOLMEN

Meddelande från Tjörns kommun Plan-och byggnadsavdelning Detaljplan för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfL och för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl s i Tjörns kommun.  Förslag till nya detaljplaner för Södra Koholmen och Norra Koholmen har...

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...