Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

maj 22, 2024 | Information, Uncategorized

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö.
Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång (sims) och sedan tvätta och måla fasad.
Följande dagar hoppas vi kunna vara i full gång fred 24, fm lördag 25, sönd 26, månd 27, tisd 28, onsd 29, torsd 30, med samling kl 9.
Hur många dagar beror detta arbete kommer att ta i anspråk, beror givetvis på hur många flitiga skrapare, tvättare och målare vi blir.
Har du lust och möjlighet att vara med vid renoveringsarbetet på vårt gemensamma hus, får du gärna anmäla dig till någon av oss.
Varmt Välkommen!
Lars Björn, 0705355064 ,  lars.g.bjorn@gmail.com
Jan-Ove Nilsson, 0708562204,  jonnil11@icloud.com

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...