Tyfon Brandboden och hjärtstartare på Klädesholmen

jun 7, 2023 | Information

INFORMATION – MEDDELANDE

Räddningstjänsten Storgöteborg. Avd. Södra Bohuslän.

Station 5101. Räddningsvärnet Klädesholmen

RSG Tfn 031 – 335 26 00

Tyfonen som finns i Brandboden/Guldsmedsviken återigen är tagen i fullt bruk!

Utanför brandboden/Guldsmedsviken, på väggen sitter en:  LARMKNAPP, som startar upp TYFONEN, samt ger en indikering på RSG:s Larm/Ledningscentral:

”ATT LARM ÄR UTLÖST PÅ KLÄDESHOLMEN”!

*Brandstyrka på väg*

Efter att Larmknappen är intryckt, och Tyfonen startat, ring om det går 112!

Berätta vem du är, var du är, vad som hänt, var det brinner, eller om en olycka har skett, och möt upp Räddningstjänsten om det går.

 

PS! Mer bra att veta: Inne i Brandboden finns även Samhällsföreningens Hjärtstartare att hämta vid behov!

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...