Vårinformation

apr 15, 2024 | Information

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare.

Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i biblioteket pågår för fullt.

Tjörns kommun har som utlovat färdigställt upprustningen av den andra kajen vid badstranden. Badboden genomgår nu en ordentlig upprustning genom samhällsföreningen under ledning av Tommy Mörck och Lars Lönnstig. Mer utrusning behöver rustas upp så anmäl er gärna till Tommy för att göra en frivillig insats på våra bänkar och bord.

Bert Hillberg och Tommy Mörck tar en välförtjänt paus i snickeriarbetet

Redan nu kan vi meddela att städdagen äger rum lördagen den 11 maj med efterföljande informationsmöte i Röda Korslokalen kl 15.00 från samhällets olika föreningar. Information kommer i brevlådorna .

Sillens Dag arrangeras som vanligt den 6 juni med Nationaldagsfirande på Klädesholmen.

Glöm inte att anmäla er till författarbesöket fredagen den 10 maj då Marie Hermansson besöker Klädesholmen och berättar om sitt författarskap.

Som vanligt planerar vi för årets midsommarfirande i Parken fredagen den 21 juni.

Nils Gunnar Johansson /ordf/

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...

Tack Gösta !

Klädesholmen, solen och sillens ö, har genom åren genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från ett aktivt näringsliv med konservfabriker och en befolkning på ca 800 personer är vi nu en ö med drygt 300 fast boende. Det är många engagerade män och...