Viktig information om el-arbete på Klädesholmen – Västra Hamnen

jan 4, 2024 | Information

Angående arbetet med att få bort återstående luftledningar och få ner elkablarna i mark på Klädesholmen.

Vattenfalls plan är nu att etablera sig vid gästtoaletterna i västra hamnen med början måndagen den 8 januari.

Det är med största sannolikhet tjäle i marken, vilket gör det mycket svårt för oss att gräva i vägen just nu. Det vi kommer att börja göra är att fräsa hela sträckan först och sedan vänta ut tills tjälen släppt, Eventuellt börjar vi gräva lite på vissa vägar om tjälen inte har krupit ner där.  Första delen av arbetet kommer vara att klamra elkabel på berg och få in elkabel på kundernas tomter till elskåpen.  Vi kommer under tiden arbetena pågår tillfälligt stänga av vägar. Vi kommer också att behöva stänga av elen under kortare perioder. Information om avstängningar kommer att komma fortlöpande under arbetets gång. Vattenfall kommer ha avstämningar med Klädesholmens Vägförening under arbetets genomförande.
Det kommer inte att vara några avstängningar av vägar och el under kvällar och helger.

Räddningstjänsten och hemtjänsten är informerade och kommer att uppdateras fortlöpande.

Med vänlig hälsning / Best regards
Erik Pauli

Projektledare

Vattenfall Services Nordic AB
Avdelning: Ledningar Göteborg
Mobil +46702-75 96 95
erik.pauli@vattenfall.com
www.vattenfall.se

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN FÖR SÖDRA OCH NORRA KOHOLMEN

Meddelande från Tjörns kommun Plan-och byggnadsavdelning Detaljplan för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfL och för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl s i Tjörns kommun.  Förslag till nya detaljplaner för Södra Koholmen och Norra Koholmen har...

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Vattnet stängs av 10 april

VA-avdelningen på Tjörns kommun meddelar att på grund av VA-arbete på Klädesholmen/Koholmen stängs vattnet av 10/4 kl. 08-16. Tappa upp vatten innan.

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...