Viktig information om el-arbete på Klädesholmen – Västra Hamnen

jan 4, 2024 | Information

Angående arbetet med att få bort återstående luftledningar och få ner elkablarna i mark på Klädesholmen.

Vattenfalls plan är nu att etablera sig vid gästtoaletterna i västra hamnen med början måndagen den 8 januari.

Det är med största sannolikhet tjäle i marken, vilket gör det mycket svårt för oss att gräva i vägen just nu. Det vi kommer att börja göra är att fräsa hela sträckan först och sedan vänta ut tills tjälen släppt, Eventuellt börjar vi gräva lite på vissa vägar om tjälen inte har krupit ner där.  Första delen av arbetet kommer vara att klamra elkabel på berg och få in elkabel på kundernas tomter till elskåpen.  Vi kommer under tiden arbetena pågår tillfälligt stänga av vägar. Vi kommer också att behöva stänga av elen under kortare perioder. Information om avstängningar kommer att komma fortlöpande under arbetets gång. Vattenfall kommer ha avstämningar med Klädesholmens Vägförening under arbetets genomförande.
Det kommer inte att vara några avstängningar av vägar och el under kvällar och helger.

Räddningstjänsten och hemtjänsten är informerade och kommer att uppdateras fortlöpande.

Med vänlig hälsning / Best regards
Erik Pauli

Projektledare

Vattenfall Services Nordic AB
Avdelning: Ledningar Göteborg
Mobil +46702-75 96 95
erik.pauli@vattenfall.com
www.vattenfall.se

Årsmöten på Klädesholmen

Alla medlemmar/andelsägare i Klädesholmens Vägförening, Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening reservera lördagen den 24 februari då föreningarna har årsmöten. Klädesholmens Vägförening har årsmöte kl 10.00 Klädesholmens...

Trafikstörning på Kädesholmen måndag 27 november

Tjörns kommun meddelar följande: Störning: 27 november kl 07:00 till 27 november kl 16:00 Under måndag 27/11 mellan klockan 07:00 – 16:00 kommer vi att utföra reparation av ledningsnätet mellan Strandgatan 50 och 61. Arbetet medför grävarbeten och begränsad...

Sveriges saltaste kust

  L Lisa Sihlberg, Peter Muld och Stefan Edman Medan höststormen piskade upp havet utanför visade Stefan Edman med medarbetarna Lisa Sihlberg och Peter Muld sin film Sveriges saltaste kust. Klädesholmens församlingshem var utsålt till sista plats. Filmen är en...

Hösthälsningar

Nu har hösten anlänt efter en mild och fin eftersommar. Vi kan se tillbaka på ett välbesökt vindkraftsmöte i september i Betelförsamlingens lokaler. Olika aktörer redovisade skillda argument om de planerade vindkraftssatsningarna utmed Bohuskusten. För närvarande...

Avrådan från bad pga otjäntligt vatten

I likhet med många andra badplatser på Tjörn avråder Tjörns kommun från bad på Klädesholmens badplats. Vattenprover visar på höga halter av bakterier och vattnet bedöms därför som otjänligt för bad. Infoskyltar kommer att sättas upp vid badstranden under lördagen den...

Boulebana på Klädesholmen

  Ute i Västra Hamnen, bakom tennisbanan, har några entusiaster rustat upp boulebanan. Välkomna att använda banan där du även kan ta dig ett dopp i havet och beskåda den vackra utsikten över delar av Skagerack